Zbierka pre rodiny sestier a pôrodných asistentiek, ktoré podľahli ochoreniu COVID-19