Nové študijné programy pre záujemcov o lektorstvo v BOZP, vzdelávanie dospelých a poradenstvo v Nitre