Osvojit si způsob, jakým se může společnost vypořádat s etnickou diverzitou v Bosně a Hercegovině