Otázka rozvodu a jeho vplyvu na správanie detí v kolektíve