Zborník z konferencie Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie v PDF, 2008, Prešov