Vzdelávanie je pre zakladateľa spolku Udržitelný Palacký najdôležitejším Globálnym cieľom