Čo nie je láska k človeku, ale majetnícke konanie v blízkych medziľudských vzťahoch