Diagnostika sociálnych klientov prostredníctvom identifikácie psychickej dospelosti v ručnom písme