Humor v zdraví a v chorobe 2 - Čo sa nedostalo do predchádzajúcej časti a ešte niečo iné