Možnosti využitia virtuálnej reality u jednotlivcov s poruchou pozornosti s hyperaktivitou