Screeningové meranie úrovne mentálneho zdravia klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb počas pandémie choroby COVID-19