Sebakontrola ako faktor zvládania záťaže: teoretické koncepty a výskumné zistenia