V ľuďoch je treba hľadať zdroj psychickej sily aj zmysel ich života