Recenzia monografie: Vybrané aspekty psychológie morálky