Mikrofinancování v Indonésii – modelové země v boji proti chudobě