Oslavy sa končia, prichádza drina. Aj s motykou a traktorom