Aj kvalitné zážitky pomáhajú prekonať traumu spôsobenú násilím...