Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci v PDF (Piešťany, 2010)