Publikácia Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011)