Inovatívny študijný program vysokoškolského vzdelávania Preventívna sociálna práca