Publikácia Komunikácia v sociálnej práci - Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov