Patologické hráčstvo – prevalencia a diagnostika – celosvetový rozmer