Recenzia monografie Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím