Publikácia: Sociálna prevencia - Milan Schavel, František Číšecký, Michal Oláh