Sociální práce s onkologicky nemocnými a jejich blízkými problematika práce na pomezí odborností