Závery odbornej konferencie Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike