Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie Sociálna práca – pomoc blížnemu v PDF (Gorlice, 2011)