Zborník z vedeckej konferencie Sociálne služby v regióne (Skalica, 18.11.2010) v PDF