Úvod do hospicovej problematiky a odporúčania pre prax z pohľadu zdravotnej sestry