Zborník z konferencie ,,Rodina v zdraví a chorobe“ , Ružomberok, 6.10.2011 v PDF