Publikácia Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (PDF)