Farmakoterapia, psychoterapia a iné alternatívne metódy práce s deťmi s ADHD