Myslieť, prežívať a konať tu a teraz. Výzva pre edukáciu dospelých