Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2014 (PDF)