Vplyv sociálno-psychologického výcviku na rozvoj faktorov črtovej emocionálnej inteligencie