Zborník z konferencie Psychická odolnosť a psychológia zdravia, Bratislava, 2007 (PDF)