Zborník z konferencie Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie v PDF (Košice, 2013)