Zborník z konferencie Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie v PDF (Košice, 2013)

feb 26 2014

Zborník príspevkov z 8. celoslovenskej konferencie Psychológie zdravia s medzinárodnou účasťou, 15. máj 2013, Košice, SR.

OBSAH:

Psychická záťaž sestry a záťažové faktory prostredia v paliatívnej starostlivosti
Jana Sušinková

Český červený kříž a psychosociální podpora. Jak na to?
Lucie Balarinová

Nezastupiteľná funkcia tematiky odpustenia v psychológii zdravia
Ivana Prešinská

Subjektivně prožívaná kvalita života, protektivní a rizikové faktory zátěže a zdraví
Bohumil Vašina

Kvalita života žien na rodičovskej dovolenke výsledky predvýskumu
Monika Kačmárová

Overenie škály kvality života u ľudí s diagnózou schizofrénie
Gabriela Mikulášková

Sýtené nápoje a mladí - prispieva moderný životný štýl k zdraviu adolescentov?
Jana Holubčíková, Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková

Socio-ekonomické, behaviorálne a biologické determinanty zdravia populácie žijúcej v rómskych osadách v porovnaní s majoritnou populáciou
Ingrid Babinská, Andrea Madarasova Gecková, Zuzana Dankulincová Veselská a Hepa-Meta tím

Sociálne determinanty zdravia školákov so zdravotným postihnutím
Daniela Brindová, Marek Kmeť


Zborník príspevkov z 8. Celoslovenskej konferencie Psychológie zdravia s medzinárodnou účasťou
Miesto a rok vydania: Košice, 2013
Rozsah strán: 81
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
ISBN 978-80-8152-059-4

PrílohaVeľkosť
Zbornik-z-konferencie-psychologia-zdravia-2013.pdf1.76 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!