Slovenská pomoc núdznym vo svete nás stojí toľko, čo výstavba 1 km rýchlostnej cesty