Ľudské práva a ich aplikácia pri pomoci chudobným rodinám