Monografia Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci (PDF, 2015)