Povedomie a aktivita v komunite pomáhajú plnohodnotne žiť ľuďom s diagnózou ‚SM‘