Publikácia: Keď rodina trpí. Pomoc, podpora, sprevádzanie.