Sborník z konference Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje), 6.4.2016 Praha (PDF)