Sociálna práca so zdravotne postihnutými v praxi. Spoločne prekonávame bariéry klientov