Význam uplatnenia arteterapie u ľudí v pokročilej starobe