Zborník príspevkov Človek na periférii spoločnosti, PDF (2015)