Zborník z konferencie Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou, Rimavská Sobota, 2016 (PDF)