Zborník z konferencie Nezamestnanosť v SR (2015, PDF)