Zborník z konferencie Nezamestnanosť v SR (2015, PDF)

apr 23 2015

Konferencia pod názvom Nezamestnanosť v SR sa konala 23. 10. 2014 v Rimavskej Sobote. Prinášame vám z nej zborník príspevkov v PDF.

OBSAH

MILOSLAV HETTEŠ
Zvládanie sociálnych problémov dneška
MILAN SCHAVEL
Občianske poradne – občianske poradenstvo, ako perspektíva v riešení nepriaznivej sociálnej situácie občanov
ANDREA GÁLLOVÁ
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR ako alternatíva riešenia nezamestnanosti v SR
ŠTEFAN SZOLNOKY
Agropodnikanie ako sociálny a ekonomicky stimul riešenia
nezamestnanosti v regióne Gemer
NATAŠA BUJDOVÁ, EVA RAZZOUKOVÁ, MICHAL KUNOŠÍK, STANISLAV BUJDA, ZSOLT MÁNYA
Organizácia a úlohy samosprávy v oblasti poskytovania sociálnych služieb
ANTONÍN KOZOŇ
Psychické problémy nezamestnaných
ANDREA GÁLLOVÁ, MILOSLAV HETTEŠ, MILAN SCHAVEL
Tlačová beseda - vznik asociácie na sociálny rozvoj a podpory občanov SR
DANIEL MARKOVIČ
Kariérové poradenstvo ako nástroj pomoci pri uplatnení sa na trhu práce
MÁRIA CIBULOVÁ , MARTIN CIBULA
Nezamestnanosť verzus opatrovanie občanov v obci
NADEŽDA ŠEBOVÁ
Súčasná situácia a riešenie problémov obyvateľov v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii
ANDREA FÍZIKOVÁ
Nezamestnanosť rómskeho etnika ako dôsledok nízkej vzdelanostnej úrovne
LÍVIA ČERVENÁ
Vplyv nezamestnanosti na rodinu
ANDREA GALLOVA, JOZEF BERKI
Regionálne podniky a ich význam pri riešení regionálnych disparít
JURINA RUSNÁKOVÁ, MARIANNA ŠRAMKOVÁ
Stratégie zamestnanosti chudobných rómov (výsledky kvalitatívneho výskumu)
PETER CSÓRI
Poradenstvo v oblasti verejných služieb zamestnanosti ako jeden z nástrojov v boji s nezamestnanosťou
ROMAN BERKA
Sociálne aspekty dlhodobej nezamestnanosti na marginalizované skupiny obyvateľstva


Názov: NEZAMESTNANOSŤ V SR
Editor: PhDr. Andrea Gállová, Ing. Jozef Berki, Ing. Štefan Szolnoky
Recenzenti: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD
doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Počet strán: 261
Rok vydania: 2015

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Nezamestnanost_v_SR.pdf894.97 KB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!